Çevre Ve Orman

İlimizde Orman Teşkilatı; 1951 yılında Eskişehir Orman Bölge Baş Müdürlüğü adıyla Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illerini kapsayan bir alanda kurulmuştur. 1991 Yılında yapılan bir değişiklikle Kütahya İlinin ayrılması soncu Afyonkarahisar ve Eskişehir illerini içine alarak Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü adıyla çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle ilimizde İl Çevre ve Orman müdürlüğü kurulmuş fidan üretimi, ağaçlandırma, milli parklar ve av yaban hayatıyla ilgili görevler üstlenmiştir.
  Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Orman Bölge Müdürlüğü de 4 Adet Orman İşletmesi, 23 Adet Orman İşletme Şefliği ile hizmete devam etmektedir.
  77.348.408 Hektar alana sahip olan ülkemizde, 20.703.122 Hektar Orman alanı bulunmaktadır. İlimiz Eskişehir'de ise 1.413.165 Hektarlık alanın 360.000 hektarı ormanlıktır.Bu da genel yüzölçümün %26'sına tekabül etmektedir.Ancak bu ormanlık alanın yarısı verimsiz, korunan alanlardan oluşmaktadır. Verimli olan diğer yarısında ise üretime dönük her türlü ormancılık çalışmaları yapılabilmektedir.
  Eskişehir'i diğer illerden ayıran bir özellik olarak da, İlimiz kuzey Anadolu'dan, İç Anadolu bozkırına geçiş noktasında bulunmaktadır. Kritik bir iklim kuşağındadır. Kuzey ve güney bölgelerinde nadide güzellikte ormanlar mevcut iken, doğu yönü adeta bozkır görünümündedir. Bu yüzden ilimiz, ormancılık faaliyetlerinin çok hassas ve titizlikle uygulanması gereken bir coğrafi yapıya sahiptir.
  Mevcut Ormanlarımız kuzeyde Sündiken, Güneyde Türkmen dağlarının zirvelerinden sarıçam ağaçları ile başlayıp, aşağıya ve şehre doğru karaçam ve meşelik alanlarla devam etmektedir. YEŞİL KUŞAK Projelerinin hayata geçirilmesi sonucunda da hemen ilimizin bitişiğinde KOCAKIR, BOZDAĞ ve İMİŞEHİR ağaçlandırmaları ile de şehir insanı ve sanayi tesisleri ile neredeyse iç içe yeni orman alanları kazanılmaktadır.

  500 bin insanın yaşadığı şehrimizde, gelişmiş sanayisi ve hareketli iş hayatı ile, Üniversiteli genç nüfusunun artan doğa ihtiyacı dikkate alındığında; Kocakır ağaçlandırması ve içindeki Kent Ormanının, İmişehir -Kanlıpınar ağaçlandırmasının, Muttalip beldesine kadar inen Bozdağ ağaçlandırmasının, her köşeye hatıra ormanı kurma çalışmalarının ne denli büyük bir hizmet olduğu DAHA İYİ ANLAŞILIR.
  İlimizde Ormanlık alan miktarı her yıl artmaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra şehre hızlı göçler nedeniyle boşalan eski tarım alanları ve daha önce hayvancılık yapılan orman içi açıklık ve meralar civardan gelen tohumlarla doğal olarak tekrar orman alanları haline dönüşmektedir. Ormanlarımızda bu güne kadar yaklaşık 30.000 hektar dolayında orman içi ve orman dışı ağaçlandırma çalışması bitirilmiş olup, teşkilatımızca bu yeni yetişen alanlar yapılan bakım ve seyreltme çalışmaları ile verimli ormanlar haline dönüştürülmektedir.

  Mevcut orman varlığımız 445.000 metreküp servet artırımı yapmaktadır. Ormanların daha kaliteli hale gelmesi için teşkilatımızca kötü ve bozuk ağaçların ormandan çıkarılması, ağaçların yaşlarına uygun teknik müdahalelerle seyreltilmesi gibi bakım çalışmaları ile her yıl 90.000 metreküp civarında endüstriyel, 140.000 Ster civarında da yakacak odun üretilmektedir.
  Üretilen bu orman ürünlerinden orman köylülerimizin yapacakları ev samanlık inşaatlarında kullanılmak üzere 1600 metreküp tomruk ile, 80.000 Ster de yakacak odun her yıl sembolik bir fiyat karşılığı kendilerine verilmektedir. Orman köylülerinin 6831 Sayılı Orman Kanunundan doğan hakları çerçevesinde köylü Pazar satışı ve diğer indirimli satışlarla, ayrıca yapılan bu üretimler ve diğer işleri karşılığında yöre halkına 1994 fiyatları ile ortalama her yıl 8 Trilyon lire ödenmektedir.
  Yer altı zenginliklerimizden olan maden cevherlerinin %90 'nı Ormanlık alanlarda olup, ilimiz ormanlarında 2 noktada Boraks, 5 noktada Krom, 46 noktada mermer, 31 noktada Manyezit, 2 noktada Demir ve 1 noktada da talk maden ocağı işletilmektedir.  Bütün bunların yanında asıl önemli olan ormanların ekonomik faydalarının dışında ve bunların kat, kat üstünde olan fonksiyonel faydalarıdır.Ormanlarımız;
- Fotosentez yaparak karbondioksit tüketip, oksijen üretir,
- Havadaki toz zerreciklerini emerek çevre temizliğine katkı sağlar,
- Perdeleme vazifesi yaparak gürültü kirliliğini azaltır,
- Erozyonu önleyerek verimli toprakların denizlere taşınmasını engeller,
- Temiz ve kaliteli içme suları sağlar,
- Yaban hayvanlarına barınaklık yapar,
- Dinlenme eğlenme anlamında rekreasyon hizmeti verir.

  Yapılan araştırmalarda ormanların ekonomik değerlerinin 2000 katı kadar da fonksiyonel değer ürettikleri tespit edilmiştir. İlimizdeki ormanların her yıl ortalama 445.000 M³ artım yaptığından bahsetmiştik bunun parasal karşılığı 44.500.000 YTL.- ye denk gelmektedir. Fonksiyonel değeri ise 89.000.000.000 YTL. dir. Yani bir başka deyişle 66 milyar dolardır. Bize hem ekonomik, hem de fonksiyonel fayda sağlayan ormanlarımızın hayatımızdaki önemini inkâr edemeyiz.
  Bu kadar önemli olan akciğerimiz ormanlarımızı, yangınlardan korumak için Eskişehir ilinde 17 ayrı noktada Yangın gözetleme kuleleri kurulmuştur.9 Adet Yangın ilk müdahale ekibi, 9 Adet söndürme Arazözü mevcut olup, yaz aylarında 85 işçi ile yangınlar söndürülmektedir.Uzun yıllar ortalamalarına bakıldığında yangın adedi başına düşen yanan alan miktarı gittikçe azalmaktadır.Bunda teşkilatımızın teknik imkanlarının artmasının yanı sıra halkımızın da bilinçlenmesi önemeli rol oynamaktadır. Orman yangınına herkesten önce koşan köylüsüyle, eğitim düzeyi yüksek kentli insanıyla Eskişehir bir çok konuda olduğu gibi orman yangınlarının çıkmadan önlenmesi konusunda da diğer illere örnek olma yolundadır.
  Yaban hayatı açısından da zengin olan ilimizde ayı, kurt, tilki, tavşan, sansar, domuz, keklik, şahin kartal ve göçmen kuşlar ile çeşitli sürüngenler bulunmaktadır.Bunların dışında 1940 'lı yıllarda sayıları 5-10 adet iken koruma altına alınan ve şimdi sayıları 2000'e ulaşan geyikler teşkilatımızın bir başarısı ve yüz akı olarak ön plana çıkmaktadır.Çatacık ve Kalabak Ormanlarında özgürce yaşayan geyikler artık komşu illere de yayılmaya başlamıştır. Yaban hayatı konusunda ilimizi ön plana çıkaran diğer bir türde nesli tükenme tehlikesi içinde bulunan kara akbabalardır. Yapılan araştırmalarda Ankara Kızılcahamam'dan sonra Eskişehir Kalabak ormanlarında yaşadığı tespit edilen kara akbabaları belgelemek için de 2005 Yılında TRT ile işbirliği halinde 30 Ay sürecek bir belgesel çekimlerine başlanacaktır.
  Kentli insanımızın dinlenme eğlenme ihtiyacını karşılayan Fidanlık, Musaözü, Şelale ve Karataş mesire alanlarının yanı sıra Odunpazarı belediyesine tahsis edilen alan ve Muttalip belediyesine tahsis edilen bir alan da bulunmaktadır. 2004 Yılında bir ilke daha imza atılmış ve kentin hemen bitişiğindeki meşelik ormanın bir bölümü KENT ORMANI olarak yeniden düzenlenmiştir. Burayı diğer mesire yerlerinden ayıran özellik ise; Piknik amaçlı olmayıp, değişen modern dünya insanının ihtiyaçlarını karşılamak üzere gezi, spor ,sağlık ve sanatsal etkinlikler alanı olarak hizmet verecek olmasıdır.
  Orman Teşkilatı olarak ilimizi örnek kılan bir kurumumuz da fidanlıktır. Ülkemizin en büyük fidanlığı Eskişehir'dedir. 1937 Yılında kurulan fidanlığımız yaptığı üretimlerin yanı sıra diğer illere kurulan fidanlıklara da personel yetiştiren ve ekipman sağlayan bir okul olmuştur. Yıllık ortalama 30 Milyon adet fidan üretim kapasitesine sahiptir. 2004 Yılında toplam 13.197.000 Adet fidan ve süs bitkisi üretilmiştir. Çam türleri ağırlıklı olmak üzere 200'ün üzerinde türle çalışılmaktadır. Karasal Anadolu iklimine uygun fidanlar yetiştirilen fidanlığımızdan civar illerin yanı sıra Sivas, Erzurum ve Muş'a kadar fidan gönderilmektedir.

  Kurulduğu 1940'lı yıllarından beri fidanlığımızda Toplam 800 Milyon adet fidan üretilmiş ve ormanlık alanlara ekilmiştir. Bu da 400.000 Ha.lık bir alanın ağaçlandırılması demektir.Eskişehir ilimizin toplam orman varlığının neredeyse 2 katı kadar bir alan, ülkemizin çeşitli yörelerinde fidanlığımızda yetiştirilen fidanlarla orman haline dönüştürülmüştür.
  Gelişen teknolojiye ayak uyduran fidanlığımızda 1992 yılında Finlandiya ile işbirliği halinde 4 adet dev fidan seraları kurulmuş daha sonra 1989 yılında kendi imkanları ile sera sayısı 10'a çıkmıştır. Şimdi fidan üretimin büyük bir kısmı bu seralarda daha kısa sürede yapılmaktadır.2005 yılı programı 20.500.000 adet fidandır.
  Orman sadece odun hammaddesi, sadece oksijen, sadece yaban hayatı demek değildir. O kendi içinde denge halinde başlı başına bir ekosistemdir. Küresel ısınmanın gündemde olduğu, iklimlerin değiştiği günümüzde doğal ve temiz kaynaklara her zamankinden daha çık ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir ormancılık anlayışı ile teşkilatımız gelecek nesillere daha çok ve verimli ormanlar bırakacaktır.

 
Reklam
 
 

 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Webmaster Arac ==> Siteniz için gerekli herşey burada


Search Engine Optimization and SEO Tools